MOKESČIŲ DEKLARACIJOS PILDYMO E. VADOVAS

Mokymo kursas mokesčių mokėtojams, skirtas padėti susigaudyti sudėtingame deklaracijų pateikimo procese.

Kas buvo atlikta:

  • Mokymas sukurtas išlaikant tą patį stilių ir struktūrą, kaip ir Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) formose.
  • Vartotojams nuosekliai pateiktos tikslios instrukcijos.
  • Per mokymą vartotojui leidžiama pakartoti ankstesnį veiksmą arba tęsti, kol viską supras.
  • Mokymosi metu vartotojas gali greta pildyti tikrą EDS ir galiausiai pateikti mokesčių deklaraciją.

Ką mes pasiekėme:
Kliento pateikta informacija e. vadovui kurti buvo labai detali, IT sistema dar tebebuvo kuriama, todėl norint suvaldyti projektą teko kruopščiai planuoti, informacijai suprantamai perteikti reikėjo tikslių sprendimų.