PROFESINĖ SVEIKATA IR SAUGA

BENDRADARBIAVIMAS SU SAUGOS EKSPERTAIS

Įtraukūs e. mokymai, kuriuose nagrinėjama daugeliui nepatraukli darbuotojų saugos ir sveikatos tema.
Kas buvo atlikta:

 • Vartotojas nuo pat pradžių kuria savo veikėją.
 • E. mokymas pateikiamas kaip žaidimas, įtraukiantis vartotojus į keturias misijas pagal mokymo temas: ergonomika, profesinė rizika, priešgaisrinė sauga ir pirmoji pagalba.
 • E. mokymo kurse gausu užduočių ir pratimų.
 • Vartotojas renka taškus kiekviename mokymo lygyje.
 • Baigusieji kursą gali atsisiųsti stilingą diplomą, kuriame nurodomi surinkti taškai ir jų įgytos supergalios.

Ką mes pasiekėme:
Iššūkis buvo sukurti žaidybinius elementus, kad mokymas apie sveikatą bei saugą įtrauktų ir taptų įdomus.

E. MOKYMAS APIE DUOMENŲ PRIVATUMĄ IR SAUGUMĄ

BALTIJOS ŠALIŲ VAISTINIŲ TINKLAS

Trumpas ir suprantamas interaktyvus mokymas vaistininkams apie duomenų privatumą.

Kas buvo atlikta:

 • Sukurtas elegantiškas, paprastas ir interaktyvus sprendimas (be įgarsinimo).
 • E. mokymas paremtas realistiškais klausimais ir situacijomis iš vaistininkų praktikos.
 • Veiksmas vyksta virtualioje vaistinėje – vartotojams pažįstamoje aplinkoje.

Ką mes pasiekėme:
Iššūkis buvo situacijas, su kuriomis susiduria vaistininkai, pateikti interaktyviais būdais. Spręsdamas klausimus virtualiai, darbuotojas gali išmokti valdyti situacijas realiame darbe.

PROFESINĖ SVEIKATA IR SAUGA

ĮVAIRŪS KLIENTAI

Įtraukūs e. mokymai, kuriuose nagrinėjama daugeliui nepatraukli darbuotojų saugos ir sveikatos tema.

Kas buvo atlikta:

 • Mokymo medžiaga pateikiama per įtraukiančias istorijas.
 • Vizualiai patrauklūs pasakojimai sukurti taip, kad atitiktų kiekvieno kliento prekių ir paslaugų ženklo gaires.
 • Medžiaga papildyta interaktyviomis užduotimis ir pratimais, taip praturtinant besimokančiųjų patirtį.
 • Daug animuotų iliustracijų.

Ką mes pasiekėme:
Sukūrėme mokymo scenarijų, kuris buvo aktualus ir lengvai pritaikomas kasdienio darbo situacijose. Tai leido darbuotojams panaudoti išmoktas žinias savo darbe.

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMAI

ĮVAIRŪS KLIENTAI

Išsamus e. mokymas apie priešgaisrinę saugą, sukurtas bendradarbiaujant su ISS World ekspertais.

Kas buvo atlikta:

 • Sukurtas e. mokymas, atitinkantis Lietuvos priešgaisrinės saugos įstatymą.
 • Šis visapusiškas kursas gali pakeisti periodinius instruktavimus įmonėje.
 • Plati priešgaisrinės saugos temų įvairovė: statistika, pavojai, prevencija, reikalavimai ir kt.
 • Patrauklūs dizaino sprendimai.

Ką mes pasiekėme:
Pagrindinis tikslas buvo rasti įdomių ir įtraukių būdų, kaip mokyti saugos. Mes integravome vaizdines priemones ir įvairias veiklas, kad padarytume mokymosi procesą lengvu ir įtraukiančiu.

gaisrine-sauga-2 darbo-psichologija

BDAR MOKYMO KURSAI

ĮVAIRŪS KLIENTAI

Supažindinti darbuotojus su asmens duomenų sąvoka ir duomenų tvarkymo reikalavimais (BDAR).

Kas buvo atlikta:

 • Sukurtas e. mokymas, kuris suteikia svarbiausia informaciją apie asmens duomenis: kas tai yra, kaip teisingai juos tvarkyti, kas laikoma pažeidimu ir kt.
 • Veiksmingai integruota naujausia informacija iš BDAR politikos.
 • Tinka įvairaus išsilavinimo ir skirtingus mokymosi įgūdžius turintiems vartotojams (informacija pateikiama paprastai ir suprantamai).
 • Kursas sukurtas pirmiausia energijos tiekėjui, vėliau pritaikytas kitiems klientams.

Ką mes pasiekėme:
Mes sukūrėme interaktyvią e. mokymą, kuris pavertė nuobodžius duomenis į įtraukiančią medžiagą. Turėjome išanalizuoti daugybę kliento informacijos, kad atrinktume dažniausiai pasitaikančius pavyzdžius ir paaiškintume sveikatos bei saugumo reikalavimus įdomiai bei įtraukiančiai.

Public-Education_Lietuvos-Energija_2 Public-Education_Lietuvos-Energija

VEIKSMAI APIPLĖŠIMO METU

LIETUVOS BANKAS

Žaidybinis mokymas banko darbuotojams, kaip elgtis apiplėšimo metu.

Kas buvo atlikta:

 • Imituojant apiplėšimo situaciją sukurtas e. mokymas apie būtinus saugumo reikalavimus.
 • Kursas interaktyvus, įtraukia emociškai ir didina darbuotojų motyvaciją būti pasirengusiais tokiai situacijai.
 • Išreiškėme naują kūrybišką požiūrį į mokymą.
 • E. mokymas buvo naudojamas visame Lietuvos bankų sektoriuje.

Ką mes pasiekėme:
Mes sukūrėme tikroviškus žaidybinius scenarijus ir pateikėme juos įdomiai bei interaktyviai. Tam prireikė derinti daugybę medžiagos ir įvairius formatus. Klientas buvo labai patenkintas rezultatu.

Financial-Banking_Seb-Bank_2 Financial-Banking_Seb-Bank