E. MOKYMŲ ŠABLONAI

ĮVAIRŪS KLIENTAI

Sukurti e. mokymų šablonus, naudojant iSpring, Articulate Storyline ir Articulate Rise.

Kas buvo atlikta:

  • E. mokymas sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant su klientais.
  • Atsižvelgta į pageidaujamą mokymo(si) stilių.
  • Panaudoti garso efektai.
  • Turinys pritaikytas taip, kad galėtų lengvai naudoti įvairios komandos.

Ką mes atlikome:
Iššūkis – kliento pageidavimu sukurti patogų e. mokymo šabloną, kurį klientas galėtų keisti be jokios pagalbos.

ĮVAIRIOS SKAITMENINĖS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS

ĮVAIRŪS KLIENTAI

Sukurti įvairias skaitmenines komunikacijos priemones įvairiems klientams.

Kas buvo atlikta:

  • Sėkmingas išanalizuoti klientų poreikiai, rasti vertingiausi sprendimai.
  • Sukurta kūrybiška priemonių koncepcija ir dizainas, siekiant paprastumo ir patogumo klientui juos naudoti, užtikrinant geresnį vartotojų įsitraukimą.
  • Sukurtos skaitmeninės komunikacijos priemonės, apimančios įvairių temų medžiagą: evakuacijos planus, informacines skrajutes, strateginius pristatymus ir kt.