BDAR MOKYMO KURSAI

Supažindinti darbuotojus su asmens duomenų sąvoka ir duomenų tvarkymo reikalavimais (BDAR).

Kas buvo atlikta:

  • Sukurtas e. mokymas, kuris suteikia svarbiausia informaciją apie asmens duomenis: kas tai yra, kaip teisingai juos tvarkyti, kas laikoma pažeidimu ir kt.
  • Veiksmingai integruota naujausia informacija iš BDAR politikos.
  • Tinka įvairaus išsilavinimo ir skirtingus mokymosi įgūdžius turintiems vartotojams (informacija pateikiama paprastai ir suprantamai).
  • Kursas sukurtas pirmiausia energijos tiekėjui, vėliau pritaikytas kitiems klientams.

Ką mes pasiekėme:
Mes sukūrėme interaktyvią e. mokymą, kuris pavertė nuobodžius duomenis į įtraukiančią medžiagą. Turėjome išanalizuoti daugybę kliento informacijos, kad atrinktume dažniausiai pasitaikančius pavyzdžius ir paaiškintume sveikatos bei saugumo reikalavimus įdomiai bei įtraukiančiai.