PROFESINĖ SVEIKATA IR SAUGA

Įtraukūs e. mokymai, kuriuose nagrinėjama daugeliui nepatraukli darbuotojų saugos ir sveikatos tema.

Kas buvo atlikta:

  • Mokymo medžiaga pateikiama per įtraukiančias istorijas.
  • Vizualiai patrauklūs pasakojimai sukurti taip, kad atitiktų kiekvieno kliento prekių ir paslaugų ženklo gaires.
  • Medžiaga papildyta interaktyviomis užduotimis ir pratimais, taip praturtinant besimokančiųjų patirtį.
  • Daug animuotų iliustracijų.

Ką mes pasiekėme:
Sukūrėme mokymo scenarijų, kuris buvo aktualus ir lengvai pritaikomas kasdienio darbo situacijose. Tai leido darbuotojams panaudoti išmoktas žinias savo darbe.