ĮVAIRIOS SKAITMENINĖS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖS

Sukurti įvairias skaitmenines komunikacijos priemones įvairiems klientams.

Kas buvo atlikta:

  • Sėkmingas išanalizuoti klientų poreikiai, rasti vertingiausi sprendimai.
  • Sukurta kūrybiška priemonių koncepcija ir dizainas, siekiant paprastumo ir patogumo klientui juos naudoti, užtikrinant geresnį vartotojų įsitraukimą.
  • Sukurtos skaitmeninės komunikacijos priemonės, apimančios įvairių temų medžiagą: evakuacijos planus, informacines skrajutes, strateginius pristatymus ir kt.