E. MOKYMŲ ŠABLONAI

Sukurti e. mokymų šablonus, naudojant iSpring, Articulate Storyline ir Articulate Rise.

Kas buvo atlikta:

  • E. mokymas sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant su klientais.
  • Atsižvelgta į pageidaujamą mokymo(si) stilių.
  • Panaudoti garso efektai.
  • Turinys pritaikytas taip, kad galėtų lengvai naudoti įvairios komandos.

Ką mes atlikome:
Iššūkis – kliento pageidavimu sukurti patogų e. mokymo šabloną, kurį klientas galėtų keisti be jokios pagalbos.